SEMAKAN URUSAN PERKHIDMATAN
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

 No. Kad Pengenalan :  
 
Sila Isikan No. Kad Pengenalan Anda (Contoh : 731211105455 atau A2345567)
 

Portal SPP

   
**Cetakan surat kelulusan hanya boleh dibuat bagi urusan yang telah selesai.