SEMAKAN PANGGILAN TEMU DUGA BAGI CALON RAYUAN PENGAMBILAN KHAS PPP GRED DG41 SECARA ‘ONE-OFF’ TAHUN 2021

Sila Isikan No. Kad Pengenalan Anda (Contoh :731211105455)
Dengan ini saya mengakui bahawa nombor kad pengenalan ini adalah kepunyaan saya