SEMAKAN KEPUTUSAN TEMU DUGA GRED DG41 (CONTRACT OF SERVICE)

Sila Isikan No. Kad Pengenalan Anda (Contoh :731211105455)
Dengan ini saya mengakui bahawa nombor kad pengenalan ini adalah kepunyaan saya